Archív_Tájékoztatás a záróvizsgára jelentkező hallgatók számára

A bejegyzés érvényessége lejárt!

 NORMÁL ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

2017. JANUÁR 25. (szerda)- FEBRUÁR 03. (péntek)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

 

AZ ELŐREHOZOTT ZÁRÓVIZSGA esetén

(2017-es keresztféléves MSc képzésekre jelentkezettek és a MÉK záróvizsgázó hallgatói számára)

AZ ELŐREHOZOTT ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS IDŐSZAK UTOLSÓ NAPJA:

2016. NOVEMBER 28. (hétfő)

 A ’régi’ SZE NEM NAPPALI tagozatos hallgatók számára részletes információ a http://fk.sze.hu honlapon található

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun-rendszerben: a 2016/17 tanévben is a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése az lesz, hogy a Neptun-rendszerben jelzi szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az Ügyintézés / Záróvizsgák menüpontban.

A jelentkezését csak az egyik megfelelő időszakhoz nyújtsa be:

Jelentkezési időszak neve

Záróvizsga időszak kezdete

Záróvizsga időszak vége

ZV jelentkezési időszak kezdete

ZV jelentkezési időszak vége

2016/17 téli záróvizsga
(előrehozott mester és jelentkezés miatt)

2016.12.12.    06:00

2017.01.04.  23:59

2016.11.14.      06:00

2016.11.28.    23:59

2016/17 téli záróvizsga (MÉK hallgatóknak)

2017.01.05.

2016.11.14.      06:00

2016.11.28.    23:59

2016/17 téli záróvizsga (normál)

2017.01.25.    06:00

2017.02.03.  23:59

2016.12.01.      06:00

2016.12.15.    23:59

2016/17 téli záróvizsga
(csak Ápolás szakos hallgatóknak)

2016.11.02.    06:00

2017.02.03.  23:59

2016.10.10.      06:00

2016.10.24.    23:59

2016/17 téli záróvizsga
(szakirányú továbbképzés, szakonként külön értesítve)

2016.10.10.    06:00

2017.02.03.  23:59

2016.10.10.      06:00

2016.12.15.    23:59

 

  1. Keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban való részvételi szándék esetén és a MÉK hallgatói számára az előre hozott téli záróvizsgára való jelentkezés
  2. Normál idejű és menetű záróvizsga esetén a normál téli záróvizsgára való jelentkezés
  3. A szakirányú továbbképzések hallgatói számára szakonkénti értesítés alapján történik a záróvizsga.

 

A „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóira, a jogász képzésen, a felsőfokú (régi) szakképzés és a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Ha Ön nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

Az a hallgató, akinek nincs Neptun-kódja és ezáltal nem éri el a Neptun-rendszert, ő  a kitöltött, papír alapú  „Záróvizsga jelentkezési lap” (honlapról letölthető) Tanulmányi Osztályon történő leadásával jelentkezik.

 

 ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

-teljesítették vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)

- a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet teljesítették,

- a testnevelési követelményt teljesítették (csak nappali tagozaton),

- korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)

- diplomamunkájukat a megfelelő formátumban és mellékletekkel LEADTÁK az ILLETÉKES TANSZÉKEN nyomtatott formában a Diplomamunka-készítési útmutató alapján, valamint az ezzel megegyező tartalmú elektronikus változatot feltöltötték a lib.sze.hu honlapra.

-  a Neptun rendszerben a belső konzulens legkésőbb a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzus követelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5) : 2016. DECEMBER 10.

 

 

Leszerelési lap, DPR kérdőív:

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, miután kitöltötte a DPR kérdőívet. A „Leszeréli lapot” alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). Elérhetősége: http://neptun.sze.hu oldalon ’Kérelmek, nyomtatványok’ a ’Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára’ menüpontban.

A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (http://oregdiak.sze.hu weboldalon „DPR kérdőívet szeretném kitölteni” feliratra kattintva) A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a SZE honlapján használatos felhasználónév és jelszó). A kérdőív 2016.11.07-től tölthető ki.

- Tájékoztatjuk, hogy a 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjénél. Részletes információt a következő oldalon találhat: http://neptun.sze.hu/diakigazolvany-leadasa-hallgatoi-jogviszony-megszunese-illetve-tagozatmodositas-eseten
A jelzett nyomtatványok letölthetők: http://neptun.sze.hu < Kérelmek, nyomtatványok < Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról.

 

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is!

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmény megléte nélkül is megkezdhető a záróvizsga.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelményeket főiskolai és egyetemi szakokra a 77/2002 (IV.13) kormányrendelet, alap- és mesterképzési szakokra a 15/2006 (IV.3) OM rendelet írja elő.

Tájékoztatásul:

A tanulmányaikat 2003. szeptember 1. után kezdett hallgatóknak meghatározott nyelvekből kell nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezniük - TVSZ. 11. sz. melléklet.

 

A záróvizsgára történő jelentkezés akkor tekinthető lezártnak, ha a hallgató a vizsgaidőszakban, de mindenképpen legkésőbb a záróvizsgára beosztott időpont előtt a Tanulmányi Osztályon személyesen megjelenik, és a kitöltött, aláírt ’Leszerelési lapot’ leadja.

A NEPTUN rendszeren kérem kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben a hallgató hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.

Nem bocsátható záróvizsgára akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!

A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun hallgatói információs rendszeren ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét.

Oktatásszervezés

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Szorgalmi időszak vége 2020. május 9.