Specializációválasztás a 2019/20 tanév őszi félévében a 2019/20 tanév tavaszi félévére

 

A választás csak a Neptun rendszeren keresztül és csak a megjelölt időtartamban lehetséges:

 

2019. szeptember 23. (hétfő) 06:00 óra és 2019. szeptember 28. (szombat) 23:59 óra között

 

A határidő letelte után pótlólagos specializációválasztásra nincs lehetőség.

 

Kérjük, hogy vegyék figyelembe:

 

  • a saját aktív féléveik számát (a választás félévével összehasonlítva) is a jelentkezés során
  • a specializációk indulása megfelelő létszámhoz kötött
  • Tanító szakon, akik a beiratkozáskor angol/német műveltségterületet választottak (és a nem szakították félbe), ők ebben az időszakban már nem választanak. A szakon egy műveltségterületet jelölhetnek be a választási időszakban.

Amennyiben a hallgató már specializáción/műveltségterületen van, akkor a jelen választási időszakban NEM választ újra.

 

A hallgatói Neptunban a felület elérhetősége: Ügyintézés / Szakirányjelentkezés

 

 

 

VÁLASZTANAK az alábbi képzések hallgatói (Kérjük, hogy vegyék figyelembe a választás félévét a mintatantervük szerint:

 

 

Képzés kódja

Képzés neve / tagozat

Ajánlott választási félév

Specializációk

AJIN_BIG

Igazságügyi igazgatási (BA), nappali

5.félév

bírósági ügyintézői

bűnmegelőzési

AJIL_BIG

Igazságügyi igazgatási (BA), nappali

5.félév

bírósági ügyintézői

bűnmegelőzési

mediáció

ESZIN_BES

Egészségügyi szervező (BSc), nappali (új mintatanterv)

3.félév

egészségturizmus szervező

ESZIL_BES

Egészségügyi szervező (BSc), nappali (új mintatanterv)

3.félév

egészségturizmus szervező

EKIN_BEO

Építőmérnöki (BSc), nappali

5.félév

közlekedésépítési

szerkezetépítési

EKIL_BEO

Építőmérnöki (BSc), levelező

5.félév

közlekedésépítési

szerkezetépítési

EKIL_MIE

Infrastruktúra-építőmérnöki,(MSc), levelező

 1.félév

közlekedésépítő

geotechnika

vízépítési

AKN_BG

Gyógypedagógia (új mintatanterv)

 3.félév

logopédia

tanulásban akadályozottak

AKL_BG

Gyógypedagógia (új mintatanterv)

 3.félév

logopédia

tanulásban akadályozottak

 

 

a hallgatókat a korrigált kumulált kreditindex alapján (2018/19/1) állítjuk csökkenő sorrendbe. Az első 40 fő kerülhet rá a specializációra. A 40 fő feletti létszám választhat a további induló specializációk közül.

 

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Szorgalmi időszak vége 2020. május 9.