Megajánlott vizsgajegyek elfogadása a Neptun rendszerben

Image

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 66.§(5.-6.) bekezdése foglalkozik az értékelési rendszeren belül a megajánlott jegyek kezelésének rendjével.

  • A megajánlott vizsgajegyet az oktató a szorgalmi időszak utolsó hetétől legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének végéig jegyzi be a NEPTUN rendszerbe. A bejegyzési időszak az alábbiak szerint alakul: 2022.12.05. – 12.18.
  • A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak végéig jelölheti be a NEPTUN rendszerben a megajánlott vizsgajegy elfogadását, vagy elutasítását. Amennyiben érvényes vizsgajelentkezése van az adott tárgyból, azt az elfogadás előtt törölni kell.
  • A megajánlott vizsgajegy akkor válik érvényessé, ha azt a hallgató a NEPTUN rendszerben elfogadta. A határidőig el nem fogadott megajánlott vizsgajegyet elfogadottnak tekintjük díj megfizetése mellett. 6000- Ft / érdemjegy
  • Ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes vizsgajegyet szerez (feljelentkezik és el is megy a tényleges vizsgára), akkor a megajánlott vizsgajegyet elutasítottnak tekintjük, és minden esetben a tényleges vizsgán megszerzett érdemjegy lesz az érvényes.

Amennyiben Önnek megajánlott jegyet rögzített be az oktató, azt a NEPTUN rendszerben a Tárgyak / Megajánlott jegyek felületen láthatja és fogadhatja el.

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.