Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2018/19-es tanév őszi félévére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2017/18-as tanév tavaszi félévére


Tájékoztatjuk, hogy aki a következő, 2018/19-es tanév őszi félévében diplomamunkát/szakdolgozatot szeretne készíteni (2 féléves diplomamunka esetén a diplomamunka készítését meg kívánja kezdeni), a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSz) előírásait betartva a diplomatémát kiíró, vagy a hallgató által hozott témát befogadó tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján teheti meg.

 A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSÁVAL kapcsolatos tanszéki és hallgatói feladatokról a TVSz 73-78/A. szakaszai, a ZÁRÓVIZSGÁVAL kapcsolatban a TVSz 79-83 szakaszai rendelkeznek.

 Az érintett tanszékek a diplomamunka/szakdolgozat-feladatokat a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató szerint hirdetik meg. A hallgatónak lehetősége van egyénileg javasolt diplomamunka feladat kidolgozására. A javasolt téma beadása a tanszékre a kari/intézeti ZV szabályzatnak megfelelően lehetséges. A hallgatónak a kiválasztott tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján kell a diplomamunka-feladat folyamatát elindítania:

- meghirdetett diplomamunka feladatok közül kell választani és engedélyeztetni, vagy

- az egyénileg javasolt és elfogadott diplomamunka feladatot kell engedélyeztetni a 2018/19-es tanév őszi félévére.

A diplomamunkával kapcsolatos TVSz mellékletek (7., 9.sz melléklet) a http://neptun.sze.hu ügyintézés/Kérelmek, nyomtatványok/Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról letölthetőek.

A tantárgy teljesítésére vonatkozó követelményeket a TVSz 38.§ (3) d.) pontja szerint az illetékes tanszékek teszik közzé.

A tanszékek a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott határidőig engedélyezik a választott diplomamunka-feladatot, de nem lehet később, mint a ZV félévét megelőző félév (két féléves diplomamunka-készítés esetén a megelőző 2. féléve) tantárgyválasztási időszakának kezdete.

A belső konzulensek (szükség esetén a külső konzulens) kijelölése a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározottak szerint történik.

A diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó kurzust (Szakdolgozat, Diplomamunka, Szakdolgozati szeminárium, stb. néven, mintatantervtől függően) a tanszékek írják ki.

2018/19-es tanév őszi félévre a szakdolgozati/diplomamunka kurzus kiírásának határideje a NEPTUN  rendszerben 2018. augusztus 21.

A hallgató a NEPTUN rendszerben a bejelentkezési időszak végéig a belső konzulens kurzusára bejelentkezik (2018. augusztus 24.-szeptember 01.).

A tárgy és kurzusválasztással kapcsolatos határidő elmulasztása esetén a TVSZ 52. § (2) bekezdés szerint jár el a Tanulmányi Osztály.

 Kérjük a hallgatókat a határidők betartására.

 Oktatásszervezés

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00