A TVSZ és TJSZ változásai 2020.06.30-tól

A bejegyzés érvényessége lejárt!

2020.06.30-tól több pontban módosult a TVSZ (tanulmányi szabályok) és TJSZ (tanulmányi és juttatási szabályzat).  Ezen változások rövid leírását, elérését és magyarázatát egységbe foglaltuk.  

 

TVSZ:

7§ (2)

A Különleges méltányossági kérelem esetében bővült azon kategória, mely tartalmazza, hogy mire nem adható be ez a kérelemfajta. Így a továbbiakban nem kérhető különleges méltányossági kérelem, ha valaki az átsorolási kérelem beadási határidejét elmulasztotta.

 

17§ (6)

A hallgatói jogviszony megszűnésének vizsgálatakor a 17§(2) bekezdés c) alpontjának alkalmazásakor a mesterképzésen előírt pótlandó tárgyak esetében az elégtelenek számát figyelmen kívül kell hagyni.

 

48§(3)

Tanító szakosok számára a párhuzamos VMT felvételére legkorábban a hallgató negyedik aktív félévben van lehetőség.

 

66§(6)

A hallgató köteles nyilatkozni legkésőbb a vizsgaidőszak végéig a HIR-ben, hogy a megajánlott vizsgajegyet elfogadja vagy elutasítja. A megajánlott vizsgajegy akkor válik érvényessé, ha azt a hallgató a HIR-ben elfogadta. Amennyiben a határidőig a hallgató nem tett nyilatkozatot, a vizsgajegyet elfogadottnak kell tekinteni díj (tantárgyanként a TJSZ 13. melléklet Egyéb, adminisztrációhoz kapcsolódó eljárási díj) megfizetése mellett.

A kiírt díj 5000 Ft / érdemjegy.

 

1. sz. melléklet (4) – Kreditátviteli eljárás

A kreditátvitel maximális mértéke az adott szak képzési és kimeneti követelményei szerinti kreditpontszám kétharmada, a hallgató választása szerint. Ezt a szabályt a doktori képzésben nem kell alkalmazni. Amennyiben a hallgató azonos szakra nyer felvételt vagy átvételt, akkor a kétharmados szabálytól eltérni kizárólag rektori méltányosságból lehet.

 

Kérjük, hogy a tájékoztatás mellett a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat valamint a Térítési és Juttatási szabályzat teljes szövegrészét is figyelmesen olvassák el.

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.