Finanszírozási forma módosítása (TVSZ 10.§ alapján) - Átsorolási kérelem

 

Finanszírozási forma módosítása

Költségtérítéses vagy önköltséges vagy állami (rész)ösztöndíjas képzésről, államilag támogatott képzésre történő átsorolást

 

2020. április 20. 06:00 és április 25. 23:59 között

lehet kérni a Neptun rendszeren keresztül (Ügyintézés/Átsorolási kérelem)

 

***

Átsorolás az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés között

TVSZ 10.§ (4) alapján

a 2007/08 tanévben vagy azt követően jogviszonyt létesített hallgatóra vonatkozóan

A költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre csak az vehető át, aki, ill. akinek

a) erre vonatkozóan kérelmet nyújtott be az adott tanév időbeosztásában meghatározott időszakban és

b) a legutolsó két aktív félévében legalább 30 kreditpontot teljesített és

c) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az (5) bekezdésben leírt módon meghatározott küszöbérték.

d )még nem merítette ki a maximálisan rendelkezésére álló államilag finanszírozott félévek számát, valamint

e )a jelen képzésén az államilag finanszírozott aktív féléveinek a száma még nem érte el a szak képzési ideje + 2 félévet.

 

 ***

Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között

10/A. § (3) alapján

2012/13 és 2015/16 tanév között jogviszonyt létesített hallgatóra vonatkozóan

Az önköltséges képzésről magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre csak az vehető át, aki, ill. akinek

a)      erre vonatkozóan kérelmet nyújtott be az adott tanév időbeosztásában meghatározott időszakban

b)      a legutolsó két aktív félévében legalább 30 kreditpontot teljesített

c)      aktív féléveik száma legalább kettő

d)     halmozott súlyozott tanulmányi átlag és a megüresedett helyek száma az átsorolás alapja

e)      még nem merítette ki a maximálisan rendelkezésére álló államilag finanszírozott félévek számát, valamint

f)       a jelen képzésén az államilag finanszírozott aktív féléveinek a száma még nem érte el a szak képzési ideje + 2 félévet.

 

 ***

Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között

10/B. § alapján

2016/17 tanévben illetve a 2017/18 tanévben jogviszonyt létesített hallgatóra vonatkozóan

Az önköltséges képzésről magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre csak az vehető át, aki, ill. akinek

a)      erre vonatkozóan kérelmet nyújtott be az adott tanév időbeosztásában meghatározott időszakban

b)      a legutolsó két aktív félévében legalább 36 kreditpontot teljesített

c)      aktív féléveik száma legalább kettő

d)     halmozott súlyozott tanulmányi átlag és a megüresedett helyek száma az átsorolás alapja

e)      még nem merítette ki a maximálisan rendelkezésére álló államilag finanszírozott félévek számát, valamint

f.)    a jelen képzésén az államilag finanszírozott aktív féléveinek a száma még nem érte el a szak képzési ideje + 2 félévet.

 

***

Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között

10/C. § alapján

2018/19 tanévben vagy azt követően jogviszonyt létesített hallgatóra vonatkozóan

Az önköltséges képzésről magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésre csak az vehető át, aki, ill. akinek

a)      a legutolsó két aktív félévében legalább 36 kreditpontot teljesített és

b)      aktív féléveinek száma legalább kettő, és

c)      erre vonatkozóan kérelmet nyújtott be az adott tanév időbeosztásában meghatározott időszakban

d)        halmozott súlyozott tanulmányi átlag és a megüresedett helyek száma az átsorolás alapja

e)      még nem merítette ki a maximálisan rendelkezésére álló államilag finanszírozott félévek számát, valamint

f)       a jelen képzésén az államilag finanszírozott aktív féléveinek a száma még nem érte el a szak képzési ideje + 2 félévet.

 ***

Fontos!

A kérelem benyújtása nem jelent automatikus átsorolást az államilag támogatott és az állami ösztöndíjas képzésekre.

Figyelem!

Az önköltséges vagy állami részösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató (tanulmányait 2012/13/1-ben vagy azt követően kezdte meg) átsorolása esetén államilag támogatott ösztöndíjassá válik a megüresedett helyek számától függően. Az állami ösztöndíjas képzés esetén a hallgató a magyar állam részére nyilatkozik arról, hogy vállalja az állami ösztöndíjas képzéssel járó feltételeket. A nyilatkozatot a 2020/21-es tanév őszi félévének bejelentkezési időszakában kell aláírni a tanulmányi ügyintézőjénél.

 INFORMÁCIÓ az egyes finanszírozási formák és a tagozatok közötti összefüggésekről:

Jelenlegi finanszírozási forma

Finanszírozási forma módosítása esetén a tagozat

Módosított finanszírozásai forma

költségtérítéses

(2012/13/1 előtt kezdte meg tanulmányait)

nappaliról    →        nappalira 

levelezőről     →     levelezőre  

távoktatásról   →    nappalira *   

mindhárom esetben

költségtérítéses →  államilag támogatott

önköltséges vagy állami (rész)ösztöndíjas

(2012/13/1-ben vagy azt követően kezdte meg tanulmányait)

 

nappaliról     →       nappalira 

levelezőről     →     levelezőre  

távoktatásról     →     nappalira *

 

mindhárom esetben

önköltséges vagy állami részösztöndíjas →  állami ösztöndíjas

* - A TÁVOKTATÁSI tagozatos hallgató (Közlekedésmérnöki (BSc), Műszaki menedzser (BSc), valamint Gazdálkodási és menedzsment (BSc)) csak akkor kérheti átsorolását államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas finanszírozási formára, ha vállalja, hogy tanulmányait NAPPALI tagozaton folytatja.

FONTOS!: A NAPPALI tagozaton történő tanulmányok folytatása többek között a testnevelési tantárgyak teljesítését, a kötelező óralátogatást, illetve a kreditátviteli eljárás lefolytatását vonja maga után!

 

   Az átsorolásról szóló döntésről postai úton értesítjük. A döntés időpontja a kialakult helyzet miatt még bizonytalan, kérjük szíves türelmüket.

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.