Záróvizsgára történő jelentkezés a Neptun-rendszerben

Tájékoztatás a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára történő jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről


 ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK és a jelentkezés feltételei

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun-rendszerben: a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése az lesz, hogy a Neptun-rendszerben jelzi szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az Ügyintézés / Záróvizsgák menüpontban.

Jelentkezés menete: 1. Ügyintézés / Záróvizsgák menüpontban jelentkezési szándék

2. A szándék jelzése után a Kérelem nyomtatvány értelemszerű kitöltése

 


A felugró ablak bal alsó sarkában a "Mentés" (sárga színnel jelölve) nyomógombra kattintva megjelenik a jelentkezési lap, amelyet értelemszerűen szükséges kitöltenie. A feltöltéshez szükséges pdf-ket már a megnyitás előtt készítse elő. A pdf-ek esetében a felbontás kb.400 dpi legyen, és jól olvasható.

 


 

Jelentkezési

időszak neve

Záróvizsga

 időszak kezdete

Záróvizsga

időszak vége

ZV jelentkezési

 időszak kezdete

ZV jelentkezési

időszak vége

2016/17 nyári záróvizsga

2017.06.21.

2017.06.30.

2017.05.01. 06:00

2017.05.15. 23:59

2016/17 nyári záróvizsga
(csak Ápolás és betegellátás szakos hallgatóknak)

2017.05.16.

2017.06.22.

2017.04.17 06:00

2017.05.01. 23:59

2016/17 nyári záróvizsga (szakirányú továbbképzés)

2017.05.23

2017.06.30

2017.04.01  8:00:00

2017.05.16  23:59:00

 

  „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóira, a jogász képzésen (nappali, levelező), a felsőfokú (régi) szakképzésen lévő hallgatókra illetve a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Ha Ön nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

Az a hallgató, akinek nincs Neptun-kódja és ezáltal nem éri el a Neptun-rendszert, ő  a kitöltött, papír alapú  „Záróvizsga jelentkezési lap” (honlapról letölthető) Tanulmányi Osztályon történő leadásával jelentkezik.

**

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

-teljesítették vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)

- a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet teljesítették,

- a testnevelési követelményt teljesítették, amennyiben ezt a tantervi követelmény előírta

- korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)

- diplomamunkájukat a megfelelő formátumban és mellékletekkel LEADTÁK az ILLETÉKES TANSZÉKEN nyomtatott formában a Diplomamunka-készítési útmutató alapján, valamint az ezzel megegyező tartalmú elektronikus változatot feltöltötték a lib.sze.hu honlapra. (feltöltési útmutató)

-  a Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzus követelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5)

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell iratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). Az Egyetemi Könyvtárba és a Testnevelési és Sportközpontba a leadott ZV kérvény alapján egységesen kerül a jelentkezők névsora.

- Tájékoztatjuk, hogy a 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjénél. Részletes információt a következő oldalon találhat: http://neptun.sze.hu/diakigazolvany-leadasa-hallgatoi-jogviszony-megszunese-illetve-tagozatmodositas-eseten
A jelzett nyomtatványok letölthetők: http://neptun.sze.hu < Kérelmek, nyomtatványok < Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is! A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

***

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmény megléte nélkül is megkezdhető a záróvizsga.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelményeket főiskolai és egyetemi szakokra a 77/2002 (IV.13) kormányrendelet, alap- és mesterképzési szakokra a 15/2006 (IV.3) OM rendelet írja elő.

Tájékoztatásul:

A tanulmányaikat 2003. szeptember 1. után kezdett hallgatóknak meghatározott nyelvekből kell nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezniük - TVSZ. 11. sz. melléklet.

A NEPTUN rendszeren kérjük, kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben a hallgató hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.

Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!

A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun rendszerben ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét.

A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó).

Oktatásszervezés

 

Neptun belépés

Jelentkezés MSc (Mester) képzésre a 2017. évi normál felvételi eljárásban

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2017. évi normál felvételi eljárásban az MSc (Mester) képzésre jelentkezett/jelentkező hallgatók számára  fontos információkat foglaltunk össze a felvételi eljárásban való részvételről (határidők, beadandó dokumentumok, kreditelismerési eljárás, stb.)

Tájékoztató a 2017. évi normál felvételi eljárásban (szeptemberi kezdéssel) MSc képzésre jelentkezőknek, 2017A

Kérjük, hogy a tájékoztatót olvassa el figyelmesen!

További információk: http://felveteli.sze.hu/kezdolap

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Selejtezés leadási határideje 2017. április 24. 00:00 - 2017. május 9. 23:55
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munkaszüneti nap 2017. május 1.
Munka ünnepe 2017. május 1.