Tájékoztató a 2017/18 tanév tavaszi félévének vizsgaidőszakáról

A bejegyzés érvényessége lejárt!

A 2017/18-as TANÉV TAVASZI félév vizsgaidőszakának kezdetén a következőkről  tájékoztatjuk Önöket.

2018. május 14., hétfőtől

2018. június 30., szombatig tart.

 A vizsgákra történő jelentkezés a Neptun rendszerben 2018. május 7-én (hétfőn) 06:00 órakor kezdődik.

Aki ezen időpontig lejárt fizetési határidejű bármilyen kiírt befizetési tételt nem teljesít a Neptun rendszerben, nem tud vizsgára jelentkezni. A vizsgajelentkezés során vegyék figyelembe az alábbiakat is:

- A NEPTUN rendszeren a vizsgára jelentkezés, illetve a már megtörtént vizsgajelentkezés módosítása legkésőbb a vizsga napja előtti nap 12:00 óráig lehetséges. A határidő leteltével módosításra csak indokolt esetben (orvosi igazolás bemutatásával) van lehetőség az illetékes oktatóval történt egyeztetés után. A vizsgaidőpontról igazolatlan távolmaradás esetén az ezen jogcímen kiírható, 1.600,- Ft-os pénzügyi tétel kiírásra kerül a soron következő félév szorgalmi időszakának elején.

- A NEPTUN rendszeren az IV (ismételt vizsga) díj fizetése a korábbi féléveknek megfelelően működik. Csak abban az esetben lehet ismételt vizsgára jelentkezni, ha az IV díjat a rendszeren keresztül befizette.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. § (2) bekezdése alapján megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, a NEPTUN hallgató információs rendszeren küldött felszólítás ellenére sem rendezi határidőre.

A fizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos utolsó figyelmeztető levelek az állandó lakcímre a vizsgaidőszak második hetében postázásra kerülnek.

Aki a TVSZ. 17. § (2) j.) bekezdésében foglaltakat (fizetési kötelezettség) a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, annak 2018. június 30-i dátummal hallgatói jogviszonya megszüntetésre kerül.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17.§ bekezdése alapján szűnik meg a hallgatói jogviszony a benne foglalt feltételek teljesülése esetén. Az integrálódott intézmények (AK és MÉK) hallgatóira vonatkozóan a TVSZ 17.§-a kiegészül a 91. § (5) pontjával.

 A tanulmányok folyamán egyszer méltányossági kérelmet (méltányossági vizsga kérelem) lehet beadni, újabb vizsga letételére, maximum két tárgyra. Azonban az a hallgató, akinek „megtagadva” bejegyzése van egy adott tantárgyból, nem kérhet méltányossági vizsgát arra a tantárgyra a TVSZ 7.§ (2) alapján.

Méltányossági vizsgákra kérelmet a NEPTUN rendszeren keresztül a vizsgaidőszakban folyamatosan, de legkésőbb 2018. július 02-án (hétfő) 12:00-ig lehet benyújtani!

Az engedélyezett méltányossági vizsgákat a tanszékek 2018. július 04.- 07. közötti időpontokban tartják, a konkrét vizsgaidőpontokról a tanszékeken kell érdeklődni. A coedus rendszerű méltányossági vizsgák egységesen 2018. július 5-én (csütörtökön) lesznek.

A méltányossági vizsgaidőpontokra a NEPTUN rendszeren nem kell jelentkezni, vizsgaidőpontok nem kerülnek kiírásra.

A méltányossági vizsgák ismétlővizsga díjai a Neptun rendszeren kerülnek kiírásra „kiírt tételként”, amelyet a következő félév szorgalmi időszak bejelentkezési hetének kezdetéig be kell fizetni.

Méltányossági engedélyt a tanulmányok folyamán egy alkalommal kaphat a hallgató, kérelmet az adhat be, akinek még nem volt engedélye.

 A méltányossági vizsgára kapott engedélyeket a Tanulmányi Osztályon lehet átvenni, a vizsgán az engedéllyel lehet részt venni.

 

FONTOS!!

Kérjük, kísérje figyelemmel a vizsgaidőszakban a Neptun rendszeren az érdemjegyeinek rögzítését. Amennyiben a beírás nem történik meg, az illetékes tanszéken kell észrevételt tenni.

 

INFORMÁCIÓK A 2018/19-es TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉRŐL

Bejelentkezni a 2018/19-es tanév őszi félévére 2018. augusztus 24., 06:00 (péntek)– szeptember 01. (szombat) közötti időpontban a NEPTUN hallgatói információs rendszeren kell.

Tantárgyválasztás: a 2018/19-es tanév őszi félévére 2018. augusztus 27., 06:00 (hétfő)– szeptember 01.  (szombat) között lesz. A tantárgyválasztás feltétele, hogy a bejelentkezés a tárgyfelvétel előtt aktív félévre megtörténjen.

A tárgyakat és a tárgyhoz tartozó kurzusokat a Neptun rendszerben kell felvenni.

A tárgyfelvételen a tantárgyválasztási időszak után módosítani nem lehet.

A 2018/19 tanév őszi félévére vonatkozó passzív félévre is a NEPTUN hallgató információs rendszeren be kell jelentkezni!

TJSZ 41.§. alapján, ha a hallgató elmulasztja bejelentkezési kötelezettségét, akkor 5.000,-Ft díj kerül kiírásra ezen a jogcímen.

TVSz. 43. §: Ha a hallgató a bejelentkezési kötelezettségét elmulasztja, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott félévben hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja. Egybefüggően legfeljebb két féléven át lehetséges a hallgatói jogviszony szüneteltetése

A HALLGATÓI KÉRELMEK BEADÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK a http://neptun.sze.hu oldalon a Tájékoztatók, oktatási anyagok/Hallgatók számára menüpontban illetve a Gyorslinkek (Hallgatói kérelem beadás-Neptun, Hallgatói kérelem beadás-hagyományos) és a Neptun hallgatói bejelentkezési oldalán a Letölthető dokumentumok között érhetők el.

A beadási HATÁRIDŐ LETELTE UTÁN a NEPTUN rendszer a HALLGATÓI KÉRELEM BEADÁSÁT NEM ENGEDI!

A határidő letelte után a Tanulmányi Osztály papír alapon és e-mailben sem fogad be kérelmeket!

Oktatásszervezés


Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00