Tájékoztató a 2017/18 tanév őszi félévének vizsgaidőszakáról

A bejegyzés érvényessége lejárt!

A 2017/18-as TANÉV ŐSZI félév vizsgaidőszakának kezdetén a következőkről  tájékoztatjuk Önöket.

A vizsgaidőszak 2017. december 11., hétfőtől 2018. január 27., szombatig tart

 A vizsgákra történő jelentkezés a Neptun rendszerben 2017. december 04-én (hétfőn) 06:00 órakor kezdődik.

Aki ezen időpontig lejárt fizetési határidejű bármilyen kiírt befizetési tételt nem teljesít a Neptun rendszerben, nem tud vizsgára jelentkezni. A vizsgajelentkezés során vegyék figyelembe az alábbiakat is:

-   A NEPTUN rendszeren a vizsgára jelentkezés, illetve a már megtörtént vizsgajelentkezés módosítása legkésőbb a vizsga napja előtti nap 12:00 óráig lehetséges. A határidő leteltével módosításra csak indokolt esetben (orvosi igazolás bemutatásával) van lehetőség az illetékes oktatóval történt egyeztetés után. A vizsgaidőpontról igazolatlan távolmaradás esetén az ezen jogcímen kiírható, 1.600,- Ft-os pénzügyi tétel kiírásra kerül a soron következő félév szorgalmi időszakának elején.

-    A NEPTUN rendszeren az IV (ismételt vizsga) díj fizetése a korábbi féléveknek megfelelően működik. Csak abban az esetben lehet ismételt vizsgára jelentkezni, ha az IV díjat a rendszeren keresztül befizette.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. § (2) bekezdése alapján megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, a NEPTUN hallgató információs rendszeren küldött felszólítás ellenére sem rendezi határidőre.

A fizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos utolsó figyelmeztető levelek az állandó lakcímre a vizsgaidőszak második hetében postázásra kerülnek.

Aki a TVSZ. 17. § (2) j.) bekezdésében foglaltakat (fizetési kötelezettség) a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, annak 2018. január 27-i dátummal hallgatói jogviszonya megszüntetésre kerül.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17.§ bekezdése alapján szűnik meg a hallgatói jogviszony a benne foglalt feltételek teljesülése esetén. Az integrálódott intézmények (AK és MÉK) hallgatóira vonatkozóan a TVSZ 17.§-a kiegészül a 91 § (5) pontjával.

 

A tanulmányok folyamán egyszer méltányossági kérelmet (méltányossági vizsga kérelem) lehet beadni, újabb vizsga letételére, maximum két tárgyra. Azonban az a hallgató, akinek „megtagadva” bejegyzése van egy adott tantárgyból, nem kérhet méltányossági vizsgát arra a tantárgyra a TVSZ 7.§ (2) alapján.

Méltányossági vizsgákra kérelmet a NEPTUN rendszeren keresztül a vizsgaidőszakban folyamatosan, de legkésőbb 2018. január 29. (hétfő) 12:00-ig lehet benyújtani!

Az engedélyezett méltányossági vizsgákat a tanszékek 2018. január 31.- február 03. közötti időpontokban tartják, a konkrét vizsgaidőpontokról a tanszékeken kell érdeklődni. A coedus rendszerű méltányossági vizsgák egységesen 2018. február 1-én (csütörtökön) lesznek.

A méltányossági vizsgaidőpontokra a NEPTUN rendszeren nem kell jelentkezni, vizsgaidőpontok nem kerülnek kiírásra.

A méltányossági vizsgák ismétlővizsga díjai a Neptun rendszeren kerülnek kiírásra „kiírt tételként”, amelyet a következő félév szorgalmi időszak bejelentkezési hetének kezdetéig be kell fizetni.

Méltányossági engedélyt a tanulmányok folyamán egy alkalommal kaphat a hallgató, kérelmet az adhat be, akinek még nem volt engedélye.

 

A méltányossági vizsgára kapott engedélyeket a Tanulmányi Osztályon lehet átvenni, a vizsgán az engedéllyel lehet részt venni.

 

FONTOS!!

Kérjük, kísérje figyelemmel a vizsgaidőszakban a Neptun rendszeren az érdemjegyeinek rögzítését. Amennyiben a beírás nem történik meg, az illetékes tanszéken kell észrevételt tenni.

INFORMÁCIÓK A 2017/18 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRŐL

Bejelentkezni a 2017/18 tanév tavaszi félévére 2018. január 25., 06:00 (csütörtök)– február 03. (szombat) közötti időpontban a NEPTUN hallgatói információs rendszeren kell.

Tantárgyválasztás: a 2017/18 tanév tavaszi félévére 2018. január 29., 06:00 (hétfő)– február 03. (szombat) között lesz. A tantárgyválasztás feltétele, hogy a bejelentkezés a tárgyfelvétel előtt aktív félévre megtörténjen.

A tárgyakat és a tárgyhoz tartozó kurzusokat a Neptun rendszerben kell felvenni.

A tárgyfelvételen a tantárgyválasztási időszak után módosítani nem lehet!

A 2017/18 tanév tavaszi félévére vonatkozó passzív félévre is a NEPTUN hallgató információs rendszeren be kell jelentkezni!

TJSZ 41.§. alapján, ha a hallgató elmulasztja bejelentkezési kötelezettségét, akkor 5.000,-Ft díj kerül kiírásra ezen a jogcímen.

TVSz. 43. §: Ha a hallgató a bejelentkezési kötelezettségét elmulasztja, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott félévben hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja. Egybefüggően legfeljebb két féléven át lehetséges a hallgatói jogviszony szüneteltetése

A HALLGATÓI KÉRELMEK BEADÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK a http://neptun.sze.hu oldalon a Tájékoztatók, oktatási anyagok/Hallgatók számára menüpontban illetve a Gyorslinkek (Hallgatói kérelem beadás-Neptun, Hallgatói kérelem beadás-hagyományos) és a Neptun hallgatói bejelentkezési oldalán a Letölthető dokumentumok között érhetők el.

A beadási HATÁRIDŐ LETELTE UTÁN a NEPTUN rendszer a HALLGATÓI KÉRELEM BEADÁSÁT NEM ENGEDI!

A határidő letelte után a Tanulmányi Osztály papír alapon és e-mailben sem fogad be kérelmeket!

Oktatásszervezés


Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00