Villamosmérnöki MSc szak

Képzési cél: A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a villamosmérnöki szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, informatikai és gazdasági-humán valamint villamosmérnöki szakmai ismereteik birtokában alkalmasak az elektronika, a távközlés és az automatizálás területén fejlesztésre, tervezésre, és a gyártás illetve üzemeltetés magas színvonalon történő ellátására. A képzés felkészít vezetői feladatok ellátására, a villamosmérnöki tudományok témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a tanulmányok szervezett doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: Villamosmérnök, MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Elméleti alapozó tárgyak 20 17
Szakmai törzstárgyak 30 25
Differenciált szakmai ismeretek 30 25
Szabadon választható tárgyak 10 8
Diplomamunkához rendelt 30 25
Összesen: 120 100


Specializációk:
- Automatizálási rendszerek
- Távközlési rendszerek és szolgáltatások

Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül végzett 6 hét időtartamú, a mérnöki képzettségi szintnek megfelelő szintű munka.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt tantárgyak elsajátításának és az előírt gyakorlati munkáknak az értékelése, a tantervben előírt módon.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kreditpont megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által értékelt és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka értékelése és a diplomamunka megvédése
- Komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó kijelölt szaktárgyakból, illetve szaktárgy részekből.

Az oklevél minősítése:
Három eredménynek, az összesített korrigált kredit-indexnek, a komplex szóbeli záróvizsga jegyének, valamint a diplomamunkára és a diplomavédésre együttesen kapott érdemjegynek a számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2017. február 1.

Neptun belépés

Jelentkezés MSc (Mester) képzésre a 2017. évi normál felvételi eljárásban

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2017. évi normál felvételi eljárásban az MSc (Mester) képzésre jelentkezett/jelentkező hallgatók számára  fontos információkat foglaltunk össze a felvételi eljárásban való részvételről (határidők, beadandó dokumentumok, kreditelismerési eljárás, stb.)

Tájékoztató a 2017. évi normál felvételi eljárásban (szeptemberi kezdéssel) MSc képzésre jelentkezőknek, 2017A

Kérjük, hogy a tájékoztatót olvassa el figyelmesen!

További információk: http://felveteli.sze.hu/kezdolap

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Diplomaátadó ünnepély - MK 2017. június 24. 14:00 - 15:00
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00