Útügyi technológus

Az indítandó szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Útügyi technológiai szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: útügyi technológus-szakmérnök

Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: A szak KKK-jában (már) nevesített szakirány(ok): nincsenek

Képzési forma: részidejű, székhelyen kívüli (szhk)

A képzési idő:

  • 2 félév, az oklevél megszerzéséhez 60 kredit szükséges
  • a felkínált tanórák (kontaktórák) száma: 180 az összóra-számon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül
  • a szakmai gyakorlat - ha van - időtartama és jellege: nincs

 A képzés tartalma:

A szakra való belépés feltételei - a képzési és kimeneti követelményekkel összhangban

a)    a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: Építőmérnöki alapképzési szak

b)   a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások: Legalább alapképzési szakon szerzett közlekedésmérnöki, gépészmérnöki vagy vegyészmérnöki végzettség és legalább 5 év a közúti létesítmények tervezésében, kivitelezésében, minőségellenőrzésében, lebonyolításában, fenntartásában, üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlat (vagylagosan).

A képzés programja, a szak tanterve (az óra, kredit és vizsgaterv összegzése)

 A tárgycsoportok részaránya az alábbi táblázat szerint felel meg a képzési követelményeknek.

A képzés főbb területei

Kredit

Előírt kreditszám

Szabályozási környezet

5

3-6

Minőség- és kockázatmenedzsment

5

3-6

Útpályaszerkezetek technológiai kérdései

20

18-24

Geotechnika

8

4-10

Utak és tartozékaik fenntartása, üzemeltetése, nyilvántartása

12

8-16

Szakdolgozat

10

10

Összesen

60

60

 

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00