TVSZ illetve a TJSZ hatályos változásai 2013.03.12-től

Tisztelt Oktató / Hallgató!

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzatának illetve a Térítési és Juttatási Szabályzatának 2013. március 12-től hatályos változásairól az alábbi táblázatban tájékozódhat.  {21/2013(III.11.) Szenátus}

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ)

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok

Törlésre került a 10 félévnél hosszabb képzési idejű hallgatók állami támogatásáról szóló pont, hiszen nálunk ilyen hallgatók nincsenek.

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok:  9.§ (3) a) pont törlése

Az államilag támogatott képzésben 12 (aktív) féléven át vehet részt a hallgató. Ez alól kivételt képez az igazolt fogyatékossággal rendelkező hallgató: 16 félév, illetve a doktori képzésben lévő hallgató: 6 félév

Szöveg pontosítása az államilag támogatott képzésben eltöltött félévek számának meghatározásával kapcsolatban

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok:  9.§ (4) pont, valamint 9/A.§ (4) pont

Törlésre került a következő mondatrész: „függetlenül attól, hogy ebben az időszakban a hallgató tanulmányainak finanszírozási formája hogyan változott”. Ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag az államilag finanszírozott félévek számítanak bele a teljes támogatási idő kiszámításába átsorolás esetén is.

Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között illetve a szak, a szakképzés módosítása esetén a hallgató jogállása az aláírt szerződés megérkezésekor válik jogerőssé.

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok / Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között: 10./A § (10)

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok / A hallgatói jogviszony módosítása: 28.§ (6)

A magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre történő átsorolásról illetve a hallgató szak, és szakképzés módosításáról szóló határozat csak akkor válik jogerőssé, amikor az érintett hallgató és a magyar állam között létrejött ösztöndíjszerződés aláírásra került.

Hallgatói jogviszony megszűnése az elégtelen érdemjegyek 30 ill. 15 darabszámának elérése esetében

A hallgatói jogviszony megszűnése 17.§(5)

Az elégtelen érdemjegyek számának figyelembe vételekor a mesterképzési szakon a felvételi eljárás során kibocsátott kreditelismerési határozatban a második aktív félév végéig pótlandóként előírt tantárgyak esetében kapott elégteleneket figyelmen kívül kell hagyni! (mp-s kurzusok jegyei)

Tanulmányi szabályok

Az alkalmazott szabály jogszabályi háttere módosult, így törlésre került.

Tanulmányi szabályok/A beiratkozás és a bejelentkezés 44.§ (4)

1 hónap elteltével nem lehet visszapassziválni, legalábbis jogszabályi háttere nincs!

A foglalkozáson való részvételt „nem megfelelő” magatartást tanúsító és állapotú hallgatóktól a foglalkozás vezetője megtagadhatja

Tanulmányi szabályok/ A foglalkozások megtartásával kapcsolatos szabályok 58.§ (2)-(3)

 

Bármilyen tudatbefolyásoló szer hatása alatt álló hallgató foglalkozáson való részvételét a foglalkozás vezetője megtagadhatja, különösen akkor, ha bármilyen kockázatot jelenthet a saját vagy társai testi épségére vagy a vagyonbiztonságra. Ha kötelező foglalkozásról történt a kizárás, akkor egy alkalommal a hallgató igazolt pótdíj befizetésével pótolhatja a hiányzást. Ha a hallgató ekkor is kizárásra kerül, akkor úgy kell tekinteni, hogy önhibájából nem vett részt a kötelező részvétellel járó foglalkozáson.

A tanulmányok lezárása

Nem magyar nyelvű képzések esetén az oklevél nyelve a képzés nyelve  és a magyar.

A tanulmányok lezárás/ Az oklevél 85.§ (1)

Oklevelet nem magyar nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni.

 Mellékletek

 

A kreditátvitel feltételei pontosabb megfogalmazásra kerültek.

1.sz. Melléklet: A kreditátvitel szabályai / Általános szabályok (5)

Valamely tantárgy kiváltásának alapjául csak olyan, korábban teljesített legfeljebb három tantárgy szolgálhat, amelyek tematikái alapján az egyik legalább 50%-os, a másik kettő együttesen legalább 25 %-os mértékben egyezik a kiváltani szándékozott tárgy tematikájával.

Kreditátvitellel kiváltott tantárgy esetén az érdemjegy bejegyzésének kreditátvitel alapjául szolgáló tantárgy meghatározása.

1.sz. Melléklet: A kreditátvitel szabályai / Általános szabályok (7)

Több tantárgyon alapuló kreditátvitel esetén a kreditátvitelt legalább 50%-os mértékben megalapozó tantárgyból megszerzett érdemjegyet kell bejegyezni.

 A módosított Tanulmányi és Vizsga Szabályzatot 2013.03.12-től kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekre is.

 

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

Térítések

Önköltség fizetési díjkedvezmény pontosan 4,51 ösztöndíjindexű hallgató esetén

A költségtérítés, az önköltség és a részönköltség 42.§ (2)

Külön kérelem nélkül 25% önköltségfizetési díjkedvezményben részesül a pontosan 4,51 ösztöndíjindexű hallgató is.

Mellékletek

A foglalkozáson való részvételt „nem megfelelő” magatartást tanúsító és állapotú hallgatóktól a foglalkozás vezetője megtagadhatja. Ha kötelező foglalkozásról történt a kizárás, akkor egy alkalommal a hallgató igazolt pótdíj befizetésével pótolhatja a hiányzást.

13. Melléklet: Késedelmi, ill. egyéb díj jogcímek

Foglalkozáson (pl. labor) történő kötelező részvétel pótlási díja: 2.000 Ft

A felsőoktatási, ill. felsőfokú szakképzés szakmai vizsgájára történő jelentkezések díja

13. Melléklet: Késedelmi, ill. egyéb díj jogcímek

A felsőoktatási, ill. felsőfokú szakképzés szakmai vizsgájára történő jelentkezés a második és minden további alkalommal hallgatói jogviszonyban: 4.500,- Ft

A felsőoktatási, ill. felsőfokú szakképzés szakmai vizsgájára történő jelentkezés a hallgatói jogviszony megszűnését követően: 30.000,- Ft

 A módosított Térítési és Juttatási Szabályzatot 2013.03.12-től kell alkalmazni.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00