Tanulmányi és Vizsga Szabályzat hatályos változásai 2012.11.27-től

Tisztelt Oktató/Hallgató!

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzatának 2012.november 27-tól hatályos változásai a következők:

(238./2012.(XI.26.) Szenátus)

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat hatályos változásai

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok

Külső átvételét kérheti az a hallgató is, aki az adott felsőoktatási intézmény által kibocsátott okirat szerint passzív jogviszonyban van az átadó intézménnyel.

A hallgatói jogviszony létrejötte / Átvétel 15.§(2)a.)

Az átvételre vonatkozó kérvény mellékleteként kerül beadásra az érvényes, aktív illetve passzív hallgatói jogviszonyról szóló okirat.

A hallgatói jogviszony megszűnéséről szóló első fokú, megfelelő indoklással ellátott határozat kibocsátásának határideje pontosan meghatározott.

A hallgatói jogviszony megszűnése 18.§(1)

A hallgatói jogviszony megszűntetéséről szóló első fokú, megfelelő indoklással ellátott határozatot a TVSZ 17§(5) pontjában felsorolt határidőket követő 2. hét végéig szükséges a TO ill. FK vezetőjének kibocsátani..

A tanulmányok lezárása

A TVSZ 6. sz mellékletének törlése: „Adatlap a diplomamunka-feladat engedélyezéséhez”

A diplomamunka 75.§(2) és (4)

6. sz. Melléklet

A kari/intézeti ZV szabályzatok karonként/intézetenként meghatározzák a diplomamunka készítésével kapcsolatos információkat, így az adatlap kitöltése és leadása nem központilag szabályozott.

A hallgató diplomamunka-feladat választásának határideje

A diplomamunka 75.§(2)

A hallgató diplomamunka-feladatának választására vonatkozó határidőt a kari/intézeti ZV szabályzat határozza meg, de nem lehet később, mint a ZV félévét megelőző (két féléves diplomamunka-készítés esetén a megelőző 2. félév) tantárgyválasztási időszakának kezdete.

Mellékletek

A Záróvizsga jelentkezési lap szövege kiegészült a Karrier Iroda igazolásával

8.sz Melléklet: Záróvizsga jelentkezési lap

A Záróvizsga jelentkezési lap elérési helye: http://uni.sze.hu weboldal Ügyintézés-Letöltések-Szabályzatok/Nyomtatványok-Nyomtatványok Hallgatóknak menüpontok alatt

Pontosítások (kiemelve a változtatott szövegrészt)

A hatályos pontosítások rövid leírása

A módosítás elérése

Tanulmányi szabályok

A levelező tagozat foglalkozásait pénteken a 7. órával kezdődően, valamint szombatonként a 10. óráig bezárólag kell tervezni.

Órarend 35.§(3)

A tanulmányok lezárása

A diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó kurzus kiírásával egyidejűleg a 38.§(3) bek. d.) alpontja szerinti követelményeket is közzé kell tenni.

A diplomamunka 74.§(5)

Mellékletek

Ha a kreditátvitel alapjául szolgál tantárgy teljesítése az Egyetemen történt, akkor az 1. sz. Melléklet/A kreditátviteli eljárás (7) bekezdésben említett mellékletek csatolása nem szükséges.

1. sz. melléklet: A kreditátvitel szabályai/Kreditátviteli eljárás (9)

 

A Széchenyi István Egyetem 2012. november 27-től érvényes Tanulmányi és Vizsga Szabályzatát az uni.sze.hu, a to.sze.hu és a neptun.sze.hu weboldalon tekinthetik meg.

Oktatásszervezési Csoport

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Diplomaátadó ünnepély-DFK 2018. június 30. 10:00 - 16:00