Specializációválasztás a 2017/18 tanév tavaszi félévében a 2018/19 tanév őszi félévére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS / MŰVELTSÉGTERÜLET VÁLASZTÁSA 2017/8 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN A 2018/19 TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉRE


A választás csak a Neptun rendszeren keresztül és csak a megjelölt időtartamban lehetséges: 

2018. március 12. (hétfő) 06:00 óra és 2018. március 17. (szombat) 23:59 óra között

A határidő letelte után pótlólagos specializációválasztásra nincs lehetőség.

Kérjük, hogy vegyék figyelembe:

  • a saját aktív féléveik számát (a választás félévével összehasonlítva) is a jelentkezés során
  • a specializációk indulása megfelelő létszámhoz kötött
  • Tanító szakon, akik a beiratkozáskor angol/német műveltségterületet választottak (és a nem szakították félbe), ők ebben az időszakban már nem választanak. A szakon egy műveltségterületet jelölhetnek be a választási időszakban.

Amennyiben a hallgató már specializáción/műveltségterületen van, akkor a jelen választási időszakban NEM választ újra.

A hallgatói Neptunban a felület elérhetősége: Ügyintézés / Szakirányjelentkezés


VÁLASZTANAK az alábbi képzések hallgatói (Kérjük, hogy vegyék figyelembe a választás félévét a mintatantervük szerint!)

 

Mintatanter-vek Képzés kódja Képzés neve / tagozat Választás féléve a mintatanterv szerint Specializáció Maximális hirdetett létszám
"régi" IVIN_BVI Villamosmérnök (BSc), nappali 4 Automatizálási  30
Infokommunikáció 30
KGIN_BMM Műszaki menedzser (BSc), nappali 4 Gyártási és minőségbiztosítási folyamatok  
Logisztikai és közlekedési  
KGIN_BLM Logisztikai mérnöki (BSc), nappali 4 Csomagolási 20
Szállítási  
KGIN_BGE Gépészmérnök (BSc), nappali 4 Gépgyártástechnológia  
Automobil Produktion részlegesen német nyelvű szakirány  
Járműgépész  
KGIL_BGE Gépészmérnök (BSc), levelező 4 Gépgyártástechnológia  
Járműgépész  
KGIN_BJA Járműmérnöki (BSc), nappali 4 Autómérnöki modul  
Belső égésű motor mérnöki modul  
GTIN_BKM Kereskedelem és marketing (BSc), nappali 4 Kereskedelem-szervező  
Marketingelemző  
GTIL_BKM Kereskedelem és marketing (BSc), levelező 4 Kereskedelem-szervező  
Marketingelemző  
GTIN_BGM Gazdálkodási és menedzsment (BSc), nappali 4 Pénzügyi menedzsment  
Kontrolling* 40*
Nemzetközi menedzsment  
AJIN_BIG Igazságügyi igazgatási (BSc), nappali 4 Bírósági ügyintézői  
Bűnmegelőzési  
Mediáció  
AJIL_BIG Igazságügyi igazgatási (BSc), levelező 4 Bírósági ügyintézői  
Bűnmegelőzési  
Mediáció  
AJIL_BMT Munkaügyi és társadalombiztosítási ig. (BSc),  levelező 4 Munkaügyi kapcsolatok   
Társadalombiztosítási igazgatási  
2017, ősz AKN_BTA Tanító (BSc), nappali  2 Műveltségterület, 7 féle  
AKL_BTA Tanító (BSc), levelező 2 Műveltségterület, 5 féle  
2018, tavasz KGIL_MGE Gépészmérnöki (MSc),  levelező 0 Anyag- és gyártástechnológák  választás megtörtént
Alkalmazott mechanika  választás megtörtént

* a hallgatókat a korrigált kumulált kreditindex alapján (2017/18/1) állítjuk csökkenő sorrendbe. Az első 40 fő kerülhet rá a specializációra. A 40 fő feletti létszám választhat a további induló specializációk közül.

Az alább felsorolt szakokon csak egy SPECIALIZÁCIÓ indul, így választásra nincs lehetőség. Az érintett hallgatókat az Oktatásszervezési Osztály automatikusan hozzárendeli az adott specializációhoz.

Minta-tanter-vek Képzés kódja Képzés neve / tagozat Választás féléve a mintatanterv szerint Specializáció
2018, tavasz IVIN_MVI Villamosmérnöki (MSc),  nappali 0, iratkozáskor Automatizálási rendszerek
IVIL_MVI Villamosmérnöki (MSc),  levelező 0, iratkozáskor Automatizálási rendszerek
KGIN_MGE Gépészmérnöki (MSc),  nappali 0, iratkozáskor Anyag- és gyártástechnológák
"régi" IVIL_BVI Villamosmérnök (BSc), levelező 4 Komplex automatizálási rendszerek
EKIN_BKE Környezetmérnök (BSc), nappali 4 Környezettechnikai
EKIL_BKE Környezetmérnök (BSc), levelező 4 Környezettechnikai
KGIT_BMM Műszaki menedzser (BSc), távokt. 4 Közlekedési és logisztikai
KGIL_BLM Logisztikai mérnöki (BSc), levelező 4 Szállítási
KGIT_BKL Közlekedésmérnök (BSc), távoktatás 4 Közlekedésszervezési és logisztikai
KGIN_BMA Mechatronikai mérnök (BSc), nappali 4 Gyártási rendszerek mechatronikája
KGIL_BMA Mechatronikai mérnök (BSc), levelező 4 Gyártási rendszerek mechatronikája
KGIL_BJA Járműmérnöki (BSc), levelező 4 Belső égésű motor mérnöki modul
GTIT_BGM Gazdálkodási és menedzsment (BSc), távokt. 4 Pénzügyi
AJIN_BMT Munkaügyi és társadalombiztosítási ig. (BSc),  nappali 4 Munkaügyi kapcsolatok 
 
 
Oktatásszervezési Osztály


Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Diplomaátadó ünnepély-DFK 2018. június 30. 10:00 - 16:00