Mintatanterv váltás esetei, lehetőségei, módja

Mintatanterv váltás esetei, lehetőségei, módja

A 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet értelmében a 2017/18 tanévtől kezdődően minden képzésen új mintatantervek kerültek bevezetésre. Alapértelmezetten az új mintatantervre azon hallgatók kerültek, akik a 2017/18 tanév őszi félévére nyertek felvételt.

Előfordulhat azonban az, hogy a hallgató

  • az új mintatantervre került, de korábbi tanulmányaiból olyan nagy mennyiségű kreditpontot tud elfogadtatni, hogy előrehaladása egyszerűbb, gördülékenyebb lenne a régi mintatantervek valamelyikén, illetve
  • a régi mintatantervek valamelyikén van, de olyan nagy mértékben elmarad a normál mintatantervben szereplő tárgyfelvételi mátrixban rögzített ajánlott félévektől, hogy tanulmányait szinte már csak egyéni felkészüléses (EF) kurzusok felvételével tudja folytatni.

Ebben a két esetben – szigorú szabályok között - lehetőség van arra, hogy a hallgató mintatantervet váltson.

Mintatanterv váltás (egy kérelemmel) csak és kizárólag azonos képzések, azonos tagozat esetében lehetséges.

  • A 2017/18/1-ben megváltozott nevű képzéseknél (pl. Logisztikai menedzsment / Ellátásilánc-menedzsment, Rekreációszervezés és egészségfejlesztés / Sport- és rekreációszervezés, stb.) szükséges képzésváltási (belső intézményen belüli átvétel) kérelem benyújtása is ahhoz, hogy a hallgató a számára kedvezőbb mintatanterven tudjon haladni.
  • Amennyiben a hallgató tagozatot is szeretne váltani, akkor a tagozatmódosítási kérelmet is be kell nyújtania a mintatanterv váltás előtt.

 Az azonos képzések esetében a korábbi (legutoljára indított) és a 2017/18/1-ben bevezetett mintatantervek tantárgyainak megfeleltetéséhez ekvivalencia táblák készültek. Ezek megtekinthetők a neptun.sze.hu oldalon a Tájékoztatók/oktatási anyagok menüponton.

 A mintatanterv váltás esetei:

  1. A hallgató új mintatantervre kerül, de korábbi tanulmányaiból olyan nagy mennyiségű kreditpontot tud elfogadtatni, hogy előrehaladása egyszerűbb, gördülékenyebb lenne a régi mintatantervek valamelyikén. Ez csak abban az esetben eredményezhet mintatanterv váltást, ha a TVSz. 13. számú melléklet 8.§ (1) c) pont alapján „a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva

25-tel.” A kifutó mintatanterv lezárt féléveit mindig a 2017/18/1 félévtől számoljuk, amikor az új mintatanterv bevezetésre került.

Konkrét példával:  a 2018/19/1 félévben a mintatanterv váltás 3. félévében vagyunk, azaz a hallgatónak legalább 75 (3*25) teljesített kreditponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy valamely korábbi mintatantervre visszakerülhessen.

  1. A hallgató a régi mintatantervek valamelyikén van, de olyan nagy mértékben elmarad a normál mintatantervben szereplő tárgyfelvételi mátrixban rögzített ajánlott félévektől, hogy tanulmányait már szinte csak egyéni felkészüléses (EF) kurzusok felvételével tudja folytatni. Ide vonatkozik a TVSz. 13. sz. melléklet 3.§ (1) pontja, mely azt mondja, hogy

„(1) A megszűnő tantervtől elmaradónak kell minősíteni azt a megszűnő tanterv szerint tanulmányokat folytató hallgatót, akiről a tantervváltási időszak egyes féléveinek kezdete előtt megállapítható, hogy az adott időpontig egyszer sem vett fel olyan tantárgyat, mely a kifutó rendszer következtében már többé nem kerül meghirdetésre.

(2) Az (1) bekezdésben említetteket a passzív féléven lévő hallgatókra is ki kell terjeszteni!

 A fenti két pont szerint érintett hallgató a Neptunon keresztül külön kérvényben kérelmezheti, hogy addigi teljesítményének beszámításával, a soron következő félévtől átvételre kerüljön az új, vagy a régebbi mintatantervre. A kérelem (Kérelem mintatanterv váltáshoz) a mintatanterv váltás teljes időszakában minden vizsgaidőszak első napjától az utolsó napjáig van nyitva. A beadott kérelmeket a Kar szerint illetékes Kreditátviteli Bizottság bírálja el.

 Figyelem!

A tantervváltás nem jelenti minden eddig teljesített tantárgy esetében automatikusan a kreditek elfogadását.

Mindig mérlegeljék azt, hogy a neptun.sze.hu oldalon található ekvivalencia tábla (Tájékoztatók, oktatási anyagok/ Ekvivalencia táblák 2017 menüpontban karokra lebontva) alapján mely mintatanterv biztosítja a gördülékenyebb előrehaladást, illetve a tanulmányok lezárását mely mintatanterven való haladás hozza a legközelebbi időpontra.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (5. előadás) 2018. január 18. 16:00 - 18:00
MÉK Nyílt nap - Msc beiskolázás 2018. január 19. 00:00 - 23:00
Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.