Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik a képalkotó invazív és nonivazív diagnosztikai és terápiás ellátás valamennyi területén tevékenykednek (röntgendiagnosztika, ultrahang vizsgálat, komputertomográfia, mágneses rezonancia, angiográfia és intervenciós radiológia). A szakellátásban részt vevő team egyenrangú tagjaként és kompetenciájának megfelelően szervez, irányít, kivitelez és aktív egészségnevelő tevékenységet folytat.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

A képzési idő: 5 félév

Megszerzendő kreditek száma: 150

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Az egészségügyi alkalmassági feltételei:
Ép érzékszervek, jó beszélőképesség, karok, kezek, ujjak használhatósága, együttműködési készség

Elmélet aránya:    40%
Gyakorlat aránya: 60%

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
Diagnosztikai technológus (FEOR 3232)

Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens:
Képi diagnosztikai vizsgálatra előkészíti a beteget
Képi diagnosztikai eszközöket kezel
Minőségbiztosítási, dokumentálási és archiválási feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítés: Radiográfus 52 725 04 1000 00 00


Győr, 2011. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00