Idegenforgalmi szakmenedzser

Képzési cél:
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismertek, álláskeresési technikák alkalmazása, szakmai kommunikációs tevékenység. Vállalkozások menedzselése. Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatainak ellátása, operatív szervezése. Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés megszervezése. Turisztikai elemzős szolgáltató tevékenység. Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét. Hatékonyan működteti az idegenforgalmi vállalkozást.
A Széchenyi István Egyetemen 2010 óta folyik a Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés hallgatói jogviszonyban, erősen gyakorlatorientált ismerteket nyújtva. Ezen a szakon végzett hallgatóink nagy része tovább folytatja tanulmányait az Intézmény alapszakjainak valamelyikén, ahol e szakon teljesített tantárgyaik közül többet is tudnak akkreditáltani. Rövidebb idő alatt befejezhetik tanulmányaikat, szakdolgozat készítésben is már tapasztalatot szereztek így az alapszakon tanulmányaik lezárásához szükséges szakdolgozat megírását is könnyebben tudják elvégezni.

A képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120

A szak elvégzésével a következő területen helyezkedhet el a hallgató:
Idegenforgalommal, turizmussal foglalkozó vállalkozásoknál tud elhelyezkedni ezen a szakon végzett hallgató. Figyelemmel kíséri és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit. Az idegenforgalom szolgáltatási és kapcsolattartási sajátosságait figyelembe véve végzi munkáját. Vállalkozásokat menedzseli. Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit. Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használatát ismeri és alkalmazza. Vendéglátó tevékenység operatív szervezésében vesz részt.

Gyakorlati képzés elemei: (pl.: laborok, gyakorlati lehetőségek, gyakorlaton való részvételhez segítségnyújtás, gyakorlati programok stb.)
1. Szakmai gyakorlati helyek megszervezése
2. Szakdolgozat készítéshez konzultációk

További lehetőségek a szak hallgatói számára: (pl.: speciális tantermek, kutatási programokba való bekapcsolódási lehetőség, oktató programok, speciális ösztöndíjak, szakkollégiumok, stb.)
1. Nyelvi képzés
2. Speciális szakmai szoftverek megismerése

Továbbtanulási lehetőségek Intézményünkben a szak elvégzését követően: (szakok felsorolása)
1. Gazdálkodási és menedzsment BA alapszak
2. Kereskedelem és marketing BA alapszak
3. Közszolgálati BA alapszak
4. Nemzetközi tanulmányok BA alapszak


Győr, 2012. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00