Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2017/18-as tanév őszi félévére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2017/18-as tanév őszi félévére


Tájékoztatjuk, hogy aki a következő, 2017/18 tanév őszi félévében diplomamunkát/szakdolgozatot szeretne készíteni, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSz) előírásait betartva a diplomatémát kiíró, vagy a hallgató által hozott témát befogadó tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján teheti meg.

A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSÁVAL kapcsolatos tanszéki és hallgatói feladatokról a TVSz 73-78/A. szakaszai,

a ZÁRÓVIZSGÁVAL kapcsolatban a TVSz 79-83 szakaszai rendelkeznek.

 Az érintett tanszékek a diplomamunka-feladatokat a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató szerint hirdetik meg.

 A hallgatónak lehetősége van egyénileg javasolt diplomamunka feladat kidolgozására. A javasolt téma beadása a tanszékre a kari/intézeti ZV szabályzatnak megfelelően lehetséges.

 A hallgatónak a kiválasztott tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján kell a diplomamunka-feladat folyamatát elindítania:

  • meghirdetett diplomamunka feladatok közül kell választani és engedélyeztetni, vagy
  • az egyénileg javasolt és elfogadott diplomamunka feladatot kell engedélyeztetni

a 2017/18-as tanév őszi félévre.

 A diplomamunkával kapcsolatos TVSz mellékletek (7., 9.sz melléklet) a http://neptun.sze.hu < Kérelmek, nyomtatványok < Kérelmek,  nyomtatványok hallgatók számára oldalról letölthetőek.

 A tantárgy teljesítésére vonatkozó követelményeket a TVSz 38.§ (3) d.) pontja szerint az illetékes tanszékek teszik közzé.

A tanszékek a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott határidőig engedélyezik a választott diplomamunka-feladatot, de nem lehet később, mint a ZV félévét megelőző félév (két féléves diplomamunka-készítés esetén a megelőző 2. féléve) tantárgyválasztási időszakának kezdete.

A belső konzulensek (szükség esetén a külső konzulens) kijelölése a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározottak szerint történik.

A diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó kurzust (Szakdolgozat, Diplomamunka, Szakdolgozati szeminárium, stb. néven, mintatantervtől függően) a tanszékek írják ki.

2017/18 őszi félévre a szakdolgozati/diplomamunka kurzus kiírásának határideje a NEPTUN rendszerben 2017. augusztus 21.

A hallgató a NEPTUN rendszerben a bejelentkezési időszak végéig a belső konzulens kurzusára bejelentkezik.

A tárgy és kurzusválasztással kapcsolatos határidő elmulasztása esetén az 52. § (2) bekezdés szerint jár el a Tanulmányi Osztály és a Felnőttképzési Központ.

 Kérjük a hallgatókat a határidők betartására.

Oktatásszervezési Osztály

 

 Oktatásszervezés

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. vándorgyűlése 2017. október 19. - 2017. október 20.
Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.