Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2018/19-es tanév őszi félévére

Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2017/18-as tanév tavaszi félévére


Tájékoztatjuk, hogy aki a következő, 2018/19-es tanév őszi félévében diplomamunkát/szakdolgozatot szeretne készíteni (2 féléves diplomamunka esetén a diplomamunka készítését meg kívánja kezdeni), a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSz) előírásait betartva a diplomatémát kiíró, vagy a hallgató által hozott témát befogadó tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján teheti meg.

 A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSÁVAL kapcsolatos tanszéki és hallgatói feladatokról a TVSz 73-78/A. szakaszai, a ZÁRÓVIZSGÁVAL kapcsolatban a TVSz 79-83 szakaszai rendelkeznek.

 Az érintett tanszékek a diplomamunka/szakdolgozat-feladatokat a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató szerint hirdetik meg. A hallgatónak lehetősége van egyénileg javasolt diplomamunka feladat kidolgozására. A javasolt téma beadása a tanszékre a kari/intézeti ZV szabályzatnak megfelelően lehetséges. A hallgatónak a kiválasztott tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján kell a diplomamunka-feladat folyamatát elindítania:

- meghirdetett diplomamunka feladatok közül kell választani és engedélyeztetni, vagy

- az egyénileg javasolt és elfogadott diplomamunka feladatot kell engedélyeztetni a 2018/19-es tanév őszi félévére.

A diplomamunkával kapcsolatos TVSz mellékletek (7., 9.sz melléklet) a http://neptun.sze.hu ügyintézés/Kérelmek, nyomtatványok/Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról letölthetőek.

A tantárgy teljesítésére vonatkozó követelményeket a TVSz 38.§ (3) d.) pontja szerint az illetékes tanszékek teszik közzé.

A tanszékek a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott határidőig engedélyezik a választott diplomamunka-feladatot, de nem lehet később, mint a ZV félévét megelőző félév (két féléves diplomamunka-készítés esetén a megelőző 2. féléve) tantárgyválasztási időszakának kezdete.

A belső konzulensek (szükség esetén a külső konzulens) kijelölése a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározottak szerint történik.

A diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó kurzust (Szakdolgozat, Diplomamunka, Szakdolgozati szeminárium, stb. néven, mintatantervtől függően) a tanszékek írják ki.

2018/19-es tanév őszi félévre a szakdolgozati/diplomamunka kurzus kiírásának határideje a NEPTUN  rendszerben 2018. augusztus 21.

A hallgató a NEPTUN rendszerben a bejelentkezési időszak végéig a belső konzulens kurzusára bejelentkezik (2018. augusztus 24.-szeptember 01.).

A tárgy és kurzusválasztással kapcsolatos határidő elmulasztása esetén a TVSZ 52. § (2) bekezdés szerint jár el a Tanulmányi Osztály.

 Kérjük a hallgatókat a határidők betartására.

 Oktatásszervezés

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00