Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2017/18-as tanév tavaszi félévére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Szakdolgozat/Diplomamunka-feladat a 2017/18-as tanév tavaszi félévére


Tájékoztatjuk, hogy aki a következő, 2017/18-as tanév tavaszi félévében diplomamunkát/szakdolgozatot szeretne készíteni (2 féléves diplomamunka esetén a diplomamunka készítését meg kívánja kezdeni), a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSz) előírásait betartva a diplomatémát kiíró, vagy a hallgató által hozott témát befogadó tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján teheti meg.

 A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSÁVAL kapcsolatos tanszéki és hallgatói feladatokról a TVSz 73-78/A. szakaszai, a ZÁRÓVIZSGÁVAL kapcsolatban a TVSz 79-83 szakaszai rendelkeznek.

 Az érintett tanszékek a diplomamunka/szakdolgozat-feladatokat a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató szerint hirdetik meg. A hallgatónak lehetősége van egyénileg javasolt diplomamunka feladat kidolgozására. A javasolt téma beadása a tanszékre a kari/intézeti ZV szabályzatnak megfelelően lehetséges. A hallgatónak a kiválasztott tanszéken a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott Diplomamunka-készítési útmutató alapján kell a diplomamunka-feladat folyamatát elindítania:

- meghirdetett diplomamunka feladatok közül kell választani és engedélyeztetni, vagy

- az egyénileg javasolt és elfogadott diplomamunka feladatot kell engedélyeztetni a 2017/18-as tanév tavaszi félévére.

A diplomamunkával kapcsolatos TVSz mellékletek (7., 9.sz melléklet) a http://neptun.sze.hu ügyintézés/Kérelmek, nyomtatványok/Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról letölthetőek.

A tantárgy teljesítésére vonatkozó követelményeket a TVSz 38.§ (3) d.) pontja szerint az illetékes tanszékek teszik közzé.

A tanszékek a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározott határidőig engedélyezik a választott diplomamunka-feladatot, de nem lehet később, mint a ZV félévét megelőző félév (két féléves diplomamunka-készítés esetén a megelőző 2. féléve) tantárgyválasztási időszakának kezdete.

A belső konzulensek (szükség esetén a külső konzulens) kijelölése a kari/intézeti ZV szabályzatban meghatározottak szerint történik.

A diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó kurzust (Szakdolgozat, Diplomamunka, Szakdolgozati szeminárium, stb. néven, mintatantervtől függően) a tanszékek írják ki.

2017/18. tanév tavaszi félévre a szakdolgozati kurzus kiírásának határideje a NEPTUN Hallgató Információs rendszerben 2018. január 20.

A hallgató a NEPTUN rendszerben a bejelentkezési időszak végéig a belső konzulens kurzusára bejelentkezik (2018. január 25.-február 03.).

A tárgy és kurzusválasztással kapcsolatos határidő elmulasztása esetén a TVSZ 52. § (2) bekezdés szerint jár el a Tanulmányi Osztály.

 Kérjük a hallgatókat a határidők betartására.

 Oktatásszervezés

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00