Diákigazolvány leadása hallgatói jogviszony megszűnése illetve tagozatmódosítás esetén

Diákigazolvány leadása

hallgatói jogviszony megszűnése illetve tagozatmódosítás esetén


Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy a 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló Kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjénél.

442/2016. Kormányrendelet alapján: „ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően oktatási igazolványa érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt – és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak – oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes.”

 

A továbbiakban a közlekedési vállalatok és egyéb szervek ezen jogszabályi előírás alapján járnak el, a jogtalanul használt diákigazolvány gyanúja esetén azonnal feljelentést tesznek.

 Az alábbi táblázat tartalmazza a kötelező leadás dátumát, és további, az érvényességgel kapcsolatos szabályokat:

Jogviszony megszűnés indoka

Visszaszolgáltatás módja, dátuma

A szolgáltatások további igénybevételének módja

elbocsátás saját kérésre

személyesen vagy postai úton a TO / FK ügyintézőhöz kell eljuttatni a diákigazolványt a határozat (abszolutórium) kézhezvételétől számított 10 napon belül

A központi Tanulmányi Osztály állít ki a diákigazolvány leadását követően igazolást, mely a tanulmányok befejezését követő március 31-ig, illetve október 31-ig jogosít a szolgáltatások (pl. utazás) változatlan igénybevételére.

A Felnőttképzési Központ az igazolást kérésre állítja ki.

 

Elbocsátás, abszolutórium, esetén az igazolást lakcímre postázzuk, vagy személyes leadás esetén, azonnal átvehető a központi Tanulmányi Osztályon

Foki Gabriellánál a 2-es pultnál (Igazgatási Épület fszt.), és a Felnőttképzési Központban.

elbocsátás tanulmányi, fegyelmi, vagy fizetési kötelezettség nem teljesítése okból

tanulmányok befejezése az abszolutórium megszerzésével, de záróvizsga nélkül

tanulmányok befejezése záróvizsga letételével, diploma megszerzésével

nappali és AK, MÉK levelező tagozaton személyesen a

TO-n kell leadni a leszerelési lappal együtt

nem nappali tagozaton (Felnőttképzési Központ, régi SZE képzések) Nyilatkozatot kell leadni a záróvizsgáig

Tagozatváltás esetén az új tagozaton történő beiratkozás során kell leadni a diákigazolványt a tanulmányi ügyintézőnek és az új tagozaton új diákigazolvány igénylést kell elindítani a Neptun rendszeren keresztül.

 Tanulmányi Osztály


Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55